Recursos

Treball acadèmic Análisis de la felicidad, resiliencia y optimismo como factores emocionales en la inserción laboral de los universitarios


Análisis de la felicidad, resiliencia y optimismo como factores emocionales en la inserción laboral de los universitarios

Domingo Rafael Galiana Lapera

Espanyol

2015

La investigació recent s'ha centrat a examinar com la felicitat, la resiliència i l’optimisme impacten sobre una àmplia gamma d'aspectes de la vida de l'individu. El propòsit del present estudi és avaluar l'impacte de la felicitat, la resiliència i optimisme sobre les possibilitats d'ocupació i les condicions de treball (qualificació per al treball, el salari, la satisfacció laboral, l'estabilitat, nivell de responsabilitat i de treball hora) dels graduats universitaris recents. La present investigació ofereix una contribució a la millor comprensió de la importància de la felicitat en l'ocupabilitat i les condicions laborals dels graduats universitaris recents. Implicacions, limitacions i futures direccions són explorats.



José María Gómez Gras, Antonio José Verdú Jover

Universidad Miguel Hernández de Elche







Estat espanyol

Aquesta base de dades està en fase de proves.

Desenvolupada per estudiants UB a través de la oficina del Gapei. Si teniu qualsevol dubte tècnic, suggeriment o proposta, escriviu-nos al correu gapei@ub.edu .