Recursos

Una Visión de la Empleabilidad de las Tituladas de Máster en España


Una Visión de la Empleabilidad de las Tituladas de Máster en España

Richard Merhi; Martín Martín-González; Jorge M. Martínez

Espanyol

2018

Informe que parteix de que hi ha una diferència entre l'empleabilitat dels titulats i titulades de màster en funció del gènere i n'analitza les diferents variables que hi intervenen, tot centrant-se en l'empleabilitat de les titulades.

Estat espanyol

Aquesta base de dades està en fase de proves.

Desenvolupada per estudiants UB a través de la oficina del Gapei. Si teniu qualsevol dubte tècnic, suggeriment o proposta, escriviu-nos al correu gapei@ub.edu .