Impacto de los ciclos económicos sobre las decisiones de los estudiantes de educación superior


Impacto de los ciclos económicos sobre las decisiones de los estudiantes de educación superior

Jennifer Graves i Zoe Kuehn

Espanyol

2020

Aquesta monografia és el resultat de la feina d'investigació realitzat en els últims mesos per Jennifer Graves i Zoe Kuehn, economistes de la Universitat Autònoma de Madrid. Les autores de l'estudi analitzen els efectes dels cicles econòmics en les decisions educatives dels estudiants pel que fa a qüestions com la matriculació, continuar o abandonar la cursa, el temps que volen emprar en obtenir el títol, especialitzar-se en un camp o un altre, i proporciona una imatge dels diferents mecanismes que operen als Estats Units ia Europa. Pel que fa a Espanya, molts d'aquests efectes no han estat estudiats amb anterioritat o s'han analitzat de manera fragmentada.

Estat espanyol

Aquesta base de dades està en fase de proves.

Desenvolupada per estudiants UB a través de la oficina del Gapei. Si teniu qualsevol dubte tècnic, suggeriment o proposta, escriviu-nos al correu gapei@ub.edu .