Recursos

La universitat com espai cívic: valoració estudiantil de les modalitats de participació política universitària


La universitat com espai cívic: valoració estudiantil de les modalitats de participació política universitària

Jover, López i Quiroga

Espanyol

2010

La sensació de cert declivi en els valors cívics enfronta els sistemes actuals d'educació superior a l'repte de fer de la universitat un espai d'aprenentatge de la ciutadania i les pràctiques i els valors democràtics, la qual cosa requereix impulsar l'experiència participativa dels estudiants en els processos de presa de decisions. En aquest sentit, cal celebrar la recent aprovació al nostre país de l'Estatut d'el Estudiant Universitari, que institueix la implicació estudiantil a la política universitària, amb la creació de el Consell d'Estudiants Universitari de l'Estat. Fins ara, però, la investigació amb prou feines s'ha ocu-pat d'estudiar la participació d'aquest col·lectiu. Aquest treball té com a objectiu conèixer la seva valoració de les diferents modalitats de participació política a la universitat, a partir de les respostes de més de 5.000 estudiants matriculats a les universitats espanyoles. Aquestes han estat sotmeses a diverses anàlisis. En un primer moment, s'ha dut a terme una anàlisi factorial que ha permès identificar l'estructura subjacent a les diferents modalitats de participació considerades. Posteriorment, s'ha procedit a analitzar quines d'aquestes modalitats són més o menys valorades. Per finalitzar, s'ha estudiat si les valoracions difereixen en funció de determinades característiques dels subjectes. Els resultats mostren que els estudiants valoren més les vies institucionals de participació que les alternatives. Però revelen, especialment, la prioritat que concedeixen a la dimensió individual de l'ex-periència cívica en comparació amb la comunitària. Aquests resultats matisen l'esquema interpretatiu habitual de la participació política dels joves a la universitat i apunten a la necessitat de treballar en una doble direcció, reforçant tant l'aspecte comunitari de l'experiència cívica com la seva dimensió crítica, el que exigeix ​​fomentar espais oberts a les maneres menys reglats d'exercici ciutadà.

Estat espanyol

Aquesta base de dades està en fase de proves.

Desenvolupada per estudiants UB a través de la oficina del Gapei. Si teniu qualsevol dubte tècnic, suggeriment o proposta, escriviu-nos al correu gapei@ub.edu .