Recursos

Article Les diplomades i els diplomats en Educació Social a la Universitat de Barcelona: més d'una dècada de trajectòria en el mercat laboral


Les diplomades i els diplomats en Educació Social a la Universitat de Barcelona: més d'una dècada de trajectòria en el mercat laboral

Freixa Niella, M.; TorradoFonseca, M.; Dorio Alcaraz, I.; Pelfort Homs, E.

Català

2012

Aquesta investigació parteix del fet que el coneixement dels processos d’inserció laboral en l’educació superior és una informació clau per millorar el pla d’estudis i adequar la formació universitària a les demandes reals del mercat laboral. La recerca està contextualitzada en la diplomatura d’Educació Social en el moment just d’elaboració del nou grau d’Educació Social, i pretén conèixer quines han estat les trajectòries al mercat laboral dels seus diplomats i diplomades. Per aquest motiu, s’ha portat a terme un estudi descriptiu i complet. La població de referència correspon a les promocions de la diplomatura des del curs 1995-1996 fins al 2004 2005. La mostra final ha estat de 369 estudiants. Dins d’aquesta mostra s’han analitzat separadament els resultats del col·lectiu d’estudiants immigrants.

Els resultats obtinguts fan un recorregut des de com són i qui són fins a com ha estat la seva inserció en tots aquests anys. A partir d’aquí, les conclusions que es presenten s’estructuren en tres apartats: el perfil d’inserció, la professió i la situació del col·lectiu d’estudiants immigrants. Finalment, l’equip investigador fa una sèrie de propostes de millora que caldria tenir presents en el nou context educatiu.

TPAR603318UB

Aquesta base de dades està en fase de proves.

Desenvolupada per estudiants UB a través de la oficina del Gapei. Si teniu qualsevol dubte tècnic, suggeriment o proposta, escriviu-nos al correu gapei@ub.edu .