Recursos

Article Les altres dones i l'’accés a la universitat social


Les altres dones i l'’accés a la universitat social

Asensio, S.; Redondo, G.; Serradell, O. i Serrano, M.A.2002

El pas cap a una modernitat dialògica es caracteritza per un gir a partir del qual es transformen les relacions entre persones i es basen, cada vegada més, en el diàleg igualitari. Des del món de la vida, les persones poden generar una transformació de les estructures i institucions socials.

Aquesta comunicació parla de les altres dones, la immensa majoria de les dones, les que no posseeixen títol universitari, amb o sense formació bàsica, aquelles dones que tradicionalment  han estat excloses de l’educació, de l’aprenentatge formal al llarg de la vida i de moltes oportunitats de participació social. La seva participació en moviments socials i en experiències educatives dialògiques els permet transformar el seu món de la vida a partir d’un feminisme basat en la igualtat de les diferències.

La participarió de CREA en el projecte “University Adult Access Policies and Practicies Throughout the European Union, and Their Consequences for the Participation of Non-Traditional Adults”, on s’ha realitzat un estudi comparatiu de les diferents polítiques d’accés a Europa, ens proporciona información sobre les percepcions que d’aquestes en tenen les persones participants o estudiants no tradicionals entre les quals es troben les altres dones.

 

Fruit del gir dialògic, la universitat es pot transformar i obrir cap a la societat. Tenir en compte les propostes dels moviments socials amb Projectes culturals i educatius, i les practiques dialògiques on participen dones no universitàries crea la base de teories progressistes, teories dialògiques que creuen en la transformació.Revista Catalana de Sociologia

18

45

56UB

Aquesta base de dades està en fase de proves.

Desenvolupada per estudiants UB a través de la oficina del Gapei. Si teniu qualsevol dubte tècnic, suggeriment o proposta, escriviu-nos al correu gapei@ub.edu .