Recursos

Article Estudi de l'abandonament a les universitats públiques catalanes. L'anàlisi de dues cohorts de la base de dades UNEIX


Estudi de l'abandonament a les universitats públiques catalanes. L'anàlisi de dues cohorts de la base de dades UNEIX

Triadó, X.M.; Figuera, P.; Aparicio, P.; Rodríguez, M.L.; Jaría, N.; Torrado, M.; Pons, E.; Freixa, M.; Dorio, I.; Domínguez, M.

Català

2010

L’abandonament universitari és un fenomen cada vegada més preocupant, ja que les magnituds que pren aquest són considerables, tant en l’àmbit d’Espanya –xifrat en una taxa del 40 %–, com pel que fa a Catalunya –taxa del 30 %–. El present article pretén plasmar l’estat de la qüestió pel que fa a l’abandonament i, en concret, se centra a aprofundir en l’estudi d’aquest fenomen a les universitats públiques catalanes identificant les tipologies d’abandonament que es poden donar i quins són els perfils d’estudiants que el protagonitzen. Des d’un punt de vista empíric, es realitza un estudi sobre la dimensió que presenta l’esmentat fenomen en dues cohorts a les universitats catalanes tenint en compte el perfil de l’estudiant en cada moment temporal de la seva trajectòria acadèmica. Per acabar, atenent a la preocupació per l’eficiència i l’eficàcia del sistema universitari, s’indiquen alguns suggeriments per intentar reduir aquest fenomen i millorar la sistematització de la recollida de dades.

Mots Clau: Abandonament universitari, tipologies d’abandonament, perfil d’estudiants.

TPAR579023UB

Aquesta base de dades està en fase de proves.

Desenvolupada per estudiants UB a través de la oficina del Gapei. Si teniu qualsevol dubte tècnic, suggeriment o proposta, escriviu-nos al correu gapei@ub.edu .