Recursos

Article Mercat laboral dels professionals de la informació: evolució de l'oferta i dels perfils ocupacionals


Mercat laboral dels professionals de la informació: evolució de l'oferta i dels perfils ocupacionals

Abadal, E.; Borrego, A.; Pérez, R.

Català

2012

Objectiu: Analitzar les característiques i l'evolució del mercat de treball a Catalunya en el sector de la informació i la documentació.

Metodologia: S'analitzen les ofertes de treball processades pel Servei d'Informació d'Ofertes de Feina (SIOF) de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona els cursos 2009–2010 i 2011–2012.

Resultats: Es posa de manifest la reducció de l'oferta pública de treball i es constata una forta davallada de les ofertes procedents de les tipologies de centres que concentraven tradicionalment la contractació en el nostre sector (arxius i biblioteques). No obstant això, s'observa encara una notable demanda laboral procedent d'empreses privades, especialment de portals web i consultories. Els canvis en l'origen de la contractació comporten modificacions en els perfils professionals sol·licitats, amb una disminució de les ofertes adreçades a professionals amb una titulació específica en Informació i Documentació en benefici de perfils més genèrics que comparteixen característiques amb altres professionals, especialment de l'àmbit de la comunicació.

TPAR619463

10.1344Facultat de Biblioteconomia i Documentació - UB

1575-5886

Textos universitaris de biblioteconomia i documentació

29UB

Aquesta base de dades està en fase de proves.

Desenvolupada per estudiants UB a través de la oficina del Gapei. Si teniu qualsevol dubte tècnic, suggeriment o proposta, escriviu-nos al correu gapei@ub.edu .