Recursos

Article Inserció laboral i empleabilitat en el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior: el cas de la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona


Inserció laboral i empleabilitat en el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior: el cas de la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona

Ventura Blanco J., Martínez Olmo F.

Català

2007

En parlar d’inserció laboral detectem que existeixen diferents conceptes que en general són utilitzats com a sinònims (inserció ocupacional, inserció social, inserció professional, reinserció, etc.), que si bé estan relacionats, convé clarificar-los.

La inserció laboral és l’accés al mercat laboral, al món del treball, entenent per tal la consecució d’un treball. Des d’aquesta perspectiva s’entendria la inserció laboral com un fet puntual (Fernández, 1988; Figuera i Bisquerra, 1992; Pérez Escoda, 1996), en referència al «fet d’aconseguir una ocupació en un moment determinat, és a dir, un contracte laboral. La inserció laboral inclou tant la incorporació de la persona a un lloc de treball com el seu manteniment. Actualment, dintre de la problemàtica de l’atur i de la inserció, cal tenir en compte ambdós factors, ja que, a més de la dificultat per trobar un treball, l’altre gran problema resideix en la capacitat per mantenir-ho» (Romero et al., 2004).

TPAR590873

Temps d'Educació

32UB

Aquesta base de dades està en fase de proves.

Desenvolupada per estudiants UB a través de la oficina del Gapei. Si teniu qualsevol dubte tècnic, suggeriment o proposta, escriviu-nos al correu gapei@ub.edu .