Recursos

Informe Informe de Rendiment Acadèmic


Informe de Rendiment Acadèmic

Abel Àvalos, Barbara Carfí, Nerea Gutiérrez,

Català

2014

No és aquest el primer cop que es fa recerca sobre aquesta matèria. Entès com la superació, l’aprofitament i la interiorització dels estudis cursats, el rendiment acadèmic ha estat objecte d’estudi durant dècades, i és actualment una qüestió de debat a bona part del territori europeu. A Espanya, alguns autors apunten que el canvi de model universitari de llicenciatures i diplomatures a graus ha significat una reducció de l’èxit acadèmic i un desigual comportament quant al rendiment (Esparrells, 2012). La preocupació que el ràpid canvi de model educatiu de l’àmbit universitari hagi tingut una influència negativa en l’adquisició de coneixements i les qualificacions finals dels alumnes, així com en la permanència i superació dels estudis iniciats, porta a la necessària revisió del model educatiu i la seva aplicació pràctica als estats partícips de l’espai europeu d’educació superior (EEES)...UB

Aquesta base de dades està en fase de proves.

Desenvolupada per estudiants UB a través de la oficina del Gapei. Si teniu qualsevol dubte tècnic, suggeriment o proposta, escriviu-nos al correu gapei@ub.edu .