Recursos

Treball acadèmic DESIGUALTATS SOCIALS I RENDIMENT ACADÈMIC UNIVERSITARI ANÀLISI DE LA DIVERGÈNCIA ENTRE UN MODEL CAUSAL I EL DISCURS DELS AGENTS


DESIGUALTATS SOCIALS I RENDIMENT ACADÈMIC UNIVERSITARI ANÀLISI DE LA DIVERGÈNCIA ENTRE UN MODEL CAUSAL I EL DISCURS DELS AGENTS

Abel Àvalos Julià2014

L’objectiu d’aquest treball és explicar les relacions causals dels factors associats al rendiment acadèmic a la Universitat de Barcelona i comparar el model causal amb el discurs dels actors socials de la pròpia universitat. Revisant la teoria, construïm un model teòric en el qual basar l’estudi. Per manca de temps i recursos, així com d’estudis i bases de dades que reflecteixin la totalitat del model, plantegem un model teòric partint de la sociologia analítica, que comparem amb l’anàlisi qualitativa del discurs dels actors socials de la universitat. Arribem a la conclusió que el discurs dels actors socials és parcial i la informació dels actors socials és limitada, per això proposem emprar el model elaborat a la investigació per millorar-ne el coneixement i l’actuació. 

Paraules clau: sociologia analítica, rendiment acadèmic, Universitat de Barcelona, actors socials, model teòric.

Universitat de Barcelona

Xavier Martínez-Celorrio

UB

Aquesta base de dades està en fase de proves.

Desenvolupada per estudiants UB a través de la oficina del Gapei. Si teniu qualsevol dubte tècnic, suggeriment o proposta, escriviu-nos al correu gapei@ub.edu .