Recursos

Treball acadèmic Análisis de la felicidad, resiliencia y optimismo como factores emocionales en la inserción laboral de los universitarios


Análisis de la felicidad, resiliencia y optimismo como factores emocionales en la inserción laboral de los universitarios

Domingo Rafael Galiana Lapera

Espanyol

2015

La investigació recent s'ha centrat a examinar com la felicitat, la resiliència i l’optimisme impacten sobre una àmplia gamma d'aspectes de la vida de l'individu. El propòsit del present estudi és avaluar l'impacte de la felicitat, la resiliència i optimisme sobre les possibilitats d'ocupació i les condicions de treball (qualificació per al treball, el salari, la satisfacció laboral, l'estabilitat, nivell de responsabilitat i de treball hora) dels graduats universitaris recents. La present investigació ofereix una contribució a la millor comprensió de la importància de la felicitat en l'ocupabilitat i les condicions laborals dels graduats universitaris recents. Implicacions, limitacions i futures direccions són explorats.José María Gómez Gras, Antonio José Verdú Jover

Universidad Miguel Hernández de ElcheEstat espanyol

Aquesta base de dades està en fase de proves.

Desenvolupada per estudiants UB a través de la oficina del Gapei. Si teniu qualsevol dubte tècnic, suggeriment o proposta, escriviu-nos al correu gapei@ub.edu .