Recursos

Informe Pobresa i exclusió social Una anàlisi de la realitat espanyola i europea


Pobresa i exclusió social Una anàlisi de la realitat espanyola i europea

Joan Subirats (director) Clara Riba, Laura Giménez, Anna Obradors, et al.

Català

2004

La pobresa, tradicionalment, ha estat lligada a l’estudi de les desigualtats econòmiques, i associada a les capes de població amb nivells baixos d’ingressos. Però en els darrers temps, els canvis registrats en la nostra societat –tant d’índole econòmica com social i familiar– han arribat acompanyats de nous mecanismes de marginació en els quals uns altres factors, a més de l’estrictament econòmic, actuen com a desencadenants de processos d’exclusió social.

L’objectiu principal de l’estudi és oferir una fotografia de l’exclusió social a Espanya, i situar aquesta realitat dins d’un context europeu. La investigació se centra, bàsicament, a analitzar els principals factors generadors d’exclusió, a identificar els col·lectius que la pateixen amb més intensitat i a avaluar les respostes polítiques que s’han donat al respecte. Alhora, presenta una anàlisi comparada dels quinze Plans Nacionals d’Acció per a la Inclusió Social auspiciats per la Unió Europea.

Europeu

Aquesta base de dades està en fase de proves.

Desenvolupada per estudiants UB a través de la oficina del Gapei. Si teniu qualsevol dubte tècnic, suggeriment o proposta, escriviu-nos al correu gapei@ub.edu .