Recursos

Informe L’Abandonament dels estudiants a les universitats catalanes


L’Abandonament dels estudiants a les universitats catalanes

Joaquín Gairín, Pilar Figuera, Xavier M. Triadó (coordinadors); et al.

Català

2010

Aquest estudi aborda l’anàlisi de l’abandonament dels estudiants a les universitats públiques de Catalunya, en concret dels que van iniciar els estudis en els cursos 2000-2001 i 2001-2002. Més enllà de la novetat d’aquest fenomen i del significat que es pugui donar a l’abandonament i a les formes de mesurar-lo, queden moltes preguntes per respondre i que s’intenten abordar: què sabem realment sobre el que passa a la universitat?; qui i per què persisteix?; quina és la diferència entre l’estudiant que persisteix i el que abandona els estudis?; què passa amb els estudiants un cop s’han matriculat?; què causa l’abandonament?; quines d’aquestes causes o factors depenen dels centres universitaris?; com es pot mesurar l’abandonament? Sabem que l’ensenyança universitària pateix una elevada taxa d’abandonament en tot el sistema universitari espanyol, com es recull en els capítols d’aquest document; que l’abandonament forma part de la selecció invisible que fa la universitat dels estudiants, i que aquest problema es pot solucionar.Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de CatalunyaUB

Aquesta base de dades està en fase de proves.

Desenvolupada per estudiants UB a través de la oficina del Gapei. Si teniu qualsevol dubte tècnic, suggeriment o proposta, escriviu-nos al correu gapei@ub.edu .