Recursos

Titulats en Mestre d’Educació Musical a la Universitat de Barcelona dels cursos 2005 a 2008: estudi d’inserció laboral.


Titulats en Mestre d’Educació Musical a la Universitat de Barcelona dels cursos 2005 a 2008: estudi d’inserció laboral.

Gustems, J.; Arús, ; González, O.; Tapia; S.; Fernandez Biel, M.J.; Cladella, L.

Català

2011

Aquest estudi pretén esbrinar la coherència de la formació rebuda pels mestres d’educació musical que han estudiat a la UB respecte als requeriments necessaris per a la seva inserció laboral. S’ha dut a terme un estudi descriptiu ex post facto per enquesta que ha donat com a resultats un perfil definit de titulat que indica un alt grau d’inserció laboral i un temps d’espera mínim, principalment a les escoles públiques i mitjançant oposicions o borses d’interins. Aquests mestres estan satisfets de la seva feina, i la motivació per aprendre, la capacitat de treball, la comunicació oral, la vocació, la responsabilitat o les habilitats socials són algunes de les competències professionals que creuen que han estat determinants a l’hora de ser contractats. Per tot això es conclou que les persones que han cursat els estudis de Mestre d’Educació Musical de la UB tenen un alt grau d’inserció i satisfacció laboral, i que la formació inicial coincideix en gran part amb les competències de la professió detectades en aquest estudi. 

Catalunya

Aquesta base de dades està en fase de proves.

Desenvolupada per estudiants UB a través de la oficina del Gapei. Si teniu qualsevol dubte tècnic, suggeriment o proposta, escriviu-nos al correu gapei@ub.edu .