Recursos

Via Universitària: Ser estudiant universitari avui


Via Universitària: Ser estudiant universitari avui

Antonio Ariño Villarroya; Elena Sintes Pascual

Català

2016

Via Universitària: accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris és una enquesta realitzada a 20.512 estudiants de 19 universitats del territori Vives. Es tracta d’un projecte impulsat i finançat per la Fundació Jaume Bofill (FJB), en col·laboració amb la Xarxa Vives d’Universitats (XVU), que té per objectiu analitzar les característiques dels estudiants i del seu recorregut universitari. Aquest informe recull les principals conclusions de la investigació i les propostes d’actuació en l’àmbit de la política universitària que se’n deriven. Es tracta, doncs, d’un resum de les principals aportacions de l’anàlisi elaborada en l’Informe General de l’enquesta. La publicació s’inicia amb una presentació de l’enquesta. Segueix un capítol de reflexió sobre la necessitat d’investigar sobre els estudiants universitaris i la perspectiva amb què s’hauria d’abordar aquest coneixement. La publicació també exposa les principals conclusions derivades dels diferents apartats temàtics de l’enquesta i diverses orientacions per a la política universitària. Finalment, es presenten unes conclusions generals, que il·lustren sobre alguns dels principals fenò- mens que descriuen les condicions de vida i d’estudi de l’alumnat universitari.

Estat espanyol

Aquesta base de dades està en fase de proves.

Desenvolupada per estudiants UB a través de la oficina del Gapei. Si teniu qualsevol dubte tècnic, suggeriment o proposta, escriviu-nos al correu gapei@ub.edu .