Recursos

La participació cultural de la joventut catalana 2001-2015


La participació cultural de la joventut catalana 2001-2015

Antonio Ariño Villarroya i Ramón Llopis Goig

Català

2016

Aquest estudi tracta sobre la participació cultural de la joventut catalana el segle XXI i hofa a partir de les enquestes sobre hàbits, pràctiques i consums culturals que ha realitzat elDepartament de Cultura de la Generalitat de Catalunya els anys 2001, 2006, 2013 i 2014.Durant la redacció d’aquest text s’han publicat els primers resultats de l’enquesta del 2015i han aparegut altres fonts d’interès, com les memòries de l’Associació per a la Investigacióde Mitjans de Comunicació (AIMC) sobre l’ús dels mitjans de comunicació i d’internet.

Catalunya

Aquesta base de dades està en fase de proves.

Desenvolupada per estudiants UB a través de la oficina del Gapei. Si teniu qualsevol dubte tècnic, suggeriment o proposta, escriviu-nos al correu gapei@ub.edu .