Recursos

X
notit

Perfils i trajectòries acadèmiques dels i les estudiants amb discapacitat de la Universitat de Barcelona


Perfils i trajectòries acadèmiques dels i les estudiants amb discapacitat de la Universitat de Barcelona

Àngels Alegre, Antoni Vallès, Montserrat Joan

Català

2017

Aquest informe té com a objectiu general descriure el perfil i la trajectòria acadèmica dels i les estudiants amb discapacitat que van accedir a la Universitat de Barcelona (UB) el curs acadèmic 2011-12 i, concretament, com a objectius específics es plantegen analitzar la taxa d’idoneïtat en la graduació, la taxa de persistència i la taxa de rendiment d’aquests estudiants mitjançant el seu seguiment durant sis cursos acadèmics, partint dels indicadors definits en el Catálogo Oficial de Indicadores Universitarios del Sistema Integrado de Información Universitaria en la seva versió 5/2014. Per a la realització d’aquest treball s’ha utilitzat la base de dades secundàries dels i les estudiants amb discapacitat de nou ingrés a la UB el curs acadèmic 2011-12, proporcionades pel Servei de Planificació Academicodocent de la pròpia universitat.

UB

Aquesta base de dades està en fase de proves.

Desenvolupada per estudiants UB a través de la oficina del Gapei. Si teniu qualsevol dubte tècnic, suggeriment o proposta, escriviu-nos al correu gapei@ub.edu .