Recursos

Nova política de preus públics i beques del sistema universitari català


Nova política de preus públics i beques del sistema universitari català

Secretaria d'universitats i recerca - Departament d'Ensenyament

Català

2012

Aquesta presentació conté l'estat del sistema universitari català en quan a beques i ajuts, així com dels preus públics per realitzar estudis de grau, màster i doctorat universitaris en el context català durant el curs 2012-2013.

  1. El cost dels estudis
  2. Nova política de preus públics
  3. Els preus públics per crèdit per al curs 2012-13
  4. Màsters universitaris oficials i doctorats
  5. Nou sistema català de suport a l'estudiant
  6. Política de preus per renda mitjançant el mecanisme de beques


Catalunya

Aquesta base de dades està en fase de proves.

Desenvolupada per estudiants UB a través de la oficina del Gapei. Si teniu qualsevol dubte tècnic, suggeriment o proposta, escriviu-nos al correu gapei@ub.edu .