Recursos

Inserció laboral de doctors i doctores de les universitats catalanes


Inserció laboral de doctors i doctores de les universitats catalanes

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Català

2017

Sintetitzant el contingut d’aquest informe, podem dir que les principals conclusions són les següents:

 Com més nivell educatiu, millor inserció laboral: s’incrementa tant la taxa d’activitat com la d’ocupació.

 La taxa d’ocupació i la d’adequació es mantenen estables respecte del 2014: 9 de cada 10 doctors treballen, i 6 de cada 10 fan funcions de doctor.

 S’incrementen els doctors que treballen en l’empresa (el 46%) i, per tant, baixa la presència de doctors en el sector públic. Les empreses incrementen el percentatge de doctors que fan funcions pròpies de doctor.

 El 7% dels doctors treballen a l’estranger, taxa que s’ha reduït a la meitat respecte de l’any 2014.

 Gairebé la meitat de doctors tenen un contracte indefinit i la gran majoria perceben salaris superiors a 2.000 euros mensuals.

 Encara que haver treballat en un grup de recerca incrementa significativament l’assoliment de competències i fa disminuir la durada de la tesi, s’ha reduït el nombre de doctors que han fet la tesi en un grup de recerca.

 Tot i que 8 de cada 10 repetirien els estudis de doctorat, disminueix en uns 5 punts percentuals el percentatge dels que ho farien.

 Els doctors estrangers, que representen el 30% dels doctors titulats a Catalunya, valoren amb un 7 sobre 10 la satisfacció amb els estudis de doctorat.Catalunya

Aquesta base de dades està en fase de proves.

Desenvolupada per estudiants UB a través de la oficina del Gapei. Si teniu qualsevol dubte tècnic, suggeriment o proposta, escriviu-nos al correu gapei@ub.edu .