Recursos

Inserció laboral de graduats i graduades de les universitats catalanes


Inserció laboral de graduats i graduades de les universitats catalanes

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Català

2017

Sintetitzant el contingut d’aquest informe, podem dir que les principals conclusions són les següents:

  • Es recupera la taxa d’ocupació i la d’adequació, és a dir, el nombre d’ocupats que fan funcions universitàries, com a conseqüència de la millora de l’economia.
  • S’estanquen les condicions laborals dels graduats universitaris (tipologia de jornada, estabilitat contractual, etc.), excepte en les retribucions, que han tingut un increment, i en la satisfacció amb la feina dels graduats que fan funcions universitàries.
  • Augmenta la velocitat per trobar feina. La principal via d’accés al mercat laboral són els contactes i Internet.
  • Treballar a l’estranger continua sent una opció minoritària, que només afecta el 3,6% dels graduats.
  • Hi ha una millora general en la formació de competències des del 2005.
  • Els graus Bolonya han suposat una millora en l’adquisició de competències, especialment pel que fa a idiomes, tot i que aquesta competència continua sent una assignatura pendent.
  • El període de formació s’allarga per mitjà de postgraus, màsters, doctorats o altres.


Catalunya

Aquesta base de dades està en fase de proves.

Desenvolupada per estudiants UB a través de la oficina del Gapei. Si teniu qualsevol dubte tècnic, suggeriment o proposta, escriviu-nos al correu gapei@ub.edu .