Recursos

Educació superior i treball a Catalunya. Estudi de la inserció laboral dels graduats de les universitats públiques catalanes


Educació superior i treball a Catalunya. Estudi de la inserció laboral dels graduats de les universitats públiques catalanes

Sebastián Rodríguez Espinar (dir.) Anna Prades Nebot (coord.)

Català

2003

D’un temps ençà les universitats catalanes han sentit la necessitat de conèixer la inserció dels seus titulats a la vida professional i laboral per a la qual s’ha pretès formar-los. Aquest coneixement és indispensable per a un disseny adequat dels currículums i plans d’estudi i la revisió dels models didàctics aplicats. A mesura que el marc legal havia anat donant més llibertat a les universitats per estructurar les seves activitats, aquesta necessitat s’havia fet més palesa i, en conseqüència, han estat nombroses les iniciatives empreses de manera aïllada per les diferents institucions destinades a recollir informació sobre el grau d’ajustament entre la demanda del mercat laboral i la formació adquirida al llarg dels estudis conduents a les diferents titulacions. Aquestes iniciatives, però, havien estat sempre puntuals en un doble sentit: d’una banda, es limitaven a un únic títol i, de l’altra, l’univers de l’enquesta era format pels graduats d’una única institució. Com que la metodologia aplicada en cada cas diferia, els resultats eren difícilment comparables. No es disposava, doncs, d’una imatge global que permetés un diagnòstic general sobre la relació entre l’oferta degenerada pel conjunt del sistema universitari català i la demanda de titulats superiors derivada de l’activitat econòmica del país.

Catalunya

Aquesta base de dades està en fase de proves.

Desenvolupada per estudiants UB a través de la oficina del Gapei. Si teniu qualsevol dubte tècnic, suggeriment o proposta, escriviu-nos al correu gapei@ub.edu .