Recursos

Diferencias salariales por niveles educativos y ramas de estudio


Diferencias salariales por niveles educativos y ramas de estudio

Fundación BBVA - Ivie

Espanyol

2018

El nivell d'estudis determina el salari dels ocupats i les diferències s'accentuen a mesura que avança la carrera professional. Amb 55 anys (edat en la qual s'assoleix el nivell més alt d'ingressos), el salari mitjà d'un titulat superior multiplica per 2,3 el d'una persona que només disposa de formació secundària obligatòria (ESO). Tanmateix, no tots els titulats superiors gaudeixen de la mateixa remuneració: els graduats en Ciències de la Salut obtenen salaris un 28% més elevats que els que van cursar Humanitats. A més, els titulats superiors que estan infraempleats en el lloc de treball que ocupen reben de mitjana un salari un 41,4% inferior al que obtindrien en una ocupació d'acord amb la seva formació. 

Estat espanyol

Aquesta base de dades està en fase de proves.

Desenvolupada per estudiants UB a través de la oficina del Gapei. Si teniu qualsevol dubte tècnic, suggeriment o proposta, escriviu-nos al correu gapei@ub.edu .