Recursos

Origen social y sobreeducación en los universitarios españoles: ¿es meritocrático el acceso a la clase de servicio?


Origen social y sobreeducación en los universitarios españoles: ¿es meritocrático el acceso a la clase de servicio?

Marqués, I.; J. Gil-Hernández. C,

Espanyol

2015

Aquest article analitza l'impacte de l'origen social en la probabilitat de sobreeducació d'una franja d'universitaris espanyols, nascuda en els 70 i graduada en el curs 1999/2000, mitjançant l'enquesta Reflex-2005. Comprovem la influència de tres recursos associats a l'origen social (capital cultural, social i econòmic) per posar a prova un dels pilars de la teoria de la modernització: la selecció meritocràtica. Hem confirmat que, àdhuc controlant el camp d'estudis, l'experiència laboral i la nota mitjana, existeix un efecte del capital cultural i social en la probabilitat de sobreeducació. No és el cas del capital econòmic. A més, concloem que l'efecte directe de l'origen social en la sobreeducació no està intervingut significativament per una elecció del camp d'estudis depenent de l'origen social.

Estat espanyol

Aquesta base de dades està en fase de proves.

Desenvolupada per estudiants UB a través de la oficina del Gapei. Si teniu qualsevol dubte tècnic, suggeriment o proposta, escriviu-nos al correu gapei@ub.edu .