Recursos

Inserción laboral y satisfacción en el empleo en los grados de comunicación adaptados al EEES. Un estudio de caso.


Inserción laboral y satisfacción en el empleo en los grados de comunicación adaptados al EEES. Un estudio de caso.

Martínez-Nicolás, M.; García-Galera, M.; Torregrosa-Carmona, J.

Espanyol

2018

En aquest article s'analitza l'experiència laboral dels graduats en les titulacions de Comunicació de la Universitat Rey Juan Carlos que van finalitzar els seus estudis entre els cursos 2012-13 i 2016-16, i la vida laboral dels quals es va desenvolupar entre 2014 i 2017. Els resultats indiquen un profund deteriorament del mercat de treball en el sector de la comunicació. 

Estat espanyol

Aquesta base de dades està en fase de proves.

Desenvolupada per estudiants UB a través de la oficina del Gapei. Si teniu qualsevol dubte tècnic, suggeriment o proposta, escriviu-nos al correu gapei@ub.edu .