Recursos

Children's Risky Play from an Evolutionary Perspective: The Anti-Phobic Effects of Thrilling Experiences


Children's Risky Play from an Evolutionary Perspective: The Anti-Phobic Effects of Thrilling Experiences

Ellen Beate Hansen Sandseter, Leif Edward Ottesen Kennair

Anglès

2011

Aquest article explica com la sobreprotecció aplicada al joc pot implicar una actitud escèptica de cara a l'assumpció de riscos i poca capacitat per a avaluar les conseqüències de determinades actituds que poden semblar "perilloses". Així, quan els nens i nenes creixen i arriben a la universitat, és habitual que siguin joves amb dificultats per a prendre decisions a la vegada que tindran comportaments que clarament impliquen un abús.

 Internacional

Aquesta base de dades està en fase de proves.

Desenvolupada per estudiants UB a través de la oficina del Gapei. Si teniu qualsevol dubte tècnic, suggeriment o proposta, escriviu-nos al correu gapei@ub.edu .