Recursos

El Espacio Europeo de Educación Superior en 2015: Informe sobre la implantación de Proceso de Bolonia


El Espacio Europeo de Educación Superior en 2015: Informe sobre la implantación de Proceso de Bolonia

Comissió Europea/EACEA/Eurydice

Espanyol

2015

Es tracta d'un informe sobre la implantació del Procés de Bolonya a l'Espai Europeu d'Educació Superior.

Europeu

Aquesta base de dades està en fase de proves.

Desenvolupada per estudiants UB a través de la oficina del Gapei. Si teniu qualsevol dubte tècnic, suggeriment o proposta, escriviu-nos al correu gapei@ub.edu .