Recursos

Características sociodemográficas y condiciones de vida y estudio de los estudiantes de Educación de origen indígena. La aproximación del proyecto TO-


Características sociodemográficas y condiciones de vida y estudio de los estudiantes de Educación de origen indígena. La aproximación del proyecto TO-

Jordi Méndez Ulrich, Alejandra Montané López, Juan Llanes Ordoñez, Gabriel Hervas Nicolás, Isaac Cal

Espanyol

2019

L'article presenta una revisió teòrica i contextual de la relació entre els pobles indígenes i l'Educació Superior; el perfil sociodemogràfic i acadèmic de 701 estudiants que han participat en el qüestionari TO-INN sobre dimensió social; la distribució per països dels estudiants participants i les seves dades i condicions de vida i d'estudi, així com de participació.

Estat espanyol

Aquesta base de dades està en fase de proves.

Desenvolupada per estudiants UB a través de la oficina del Gapei. Si teniu qualsevol dubte tècnic, suggeriment o proposta, escriviu-nos al correu gapei@ub.edu .