Recursos

Informe d'Inserció Social i Laboral


Informe d'Inserció Social i Laboral

Oscar Planells, Juan Llanes, Lídia Laza, Daniela Rojas

Català

2019

El següent informe dóna continuïtat al document “Informe d’Inserció Social i Laboral dels graduats a la Universitat de Barcelona durant el curs 2010-2011 (publicat en 2014)”, on, a partir de diferents fonts de dades secundàries –en aquest cas ECOVIPEU i AQU-, es va realitzar una anàlisi descriptiva de la situació laboral dels graduats universitaris del període esmentat. Aquell era un primer informe del grup de treball d’Inserció Social i Laboral de l’Observatori de l’Estudiant de la Universitat de Barcelona.

Enguany, donant continuïtat a aquella línia de treball, es presenta un segon informe que recull noves dades d’inserció per conèixer millor la situació actual dels graduats universitaris en el cas de la Universitat de Barcelona. D’altra banda, el pas del temps ens permet introduir una perspectiva comparada en disposar de les mateixes dades en diferents moments del temps. Aquest informe es centra únicament en les dades de l’enquesta de l’AQU. La perspectiva del temps ens permet analitzar les conseqüències de la crisi econòmica al país, així com conèixer els impactes derivats dels canvis introduïts per la reforma educativa del Pla Bolonya. Així doncs, ens centrarem en totes les qüestions relatives a la transició de la universitat al mercat laboral, des de les competències i coneixements adquirits a la universitat que han acabat essent més útils per a l’obtenció d’una feina, fins a la satisfacció dels estudiants amb aquesta, o l’anàlisi més detallada de la situació dels estudiants aturats.UB

Aquesta base de dades està en fase de proves.

Desenvolupada per estudiants UB a través de la oficina del Gapei. Si teniu qualsevol dubte tècnic, suggeriment o proposta, escriviu-nos al correu gapei@ub.edu .