Recursos

El Gran Circ, una aproximació a la redefinició de l'envelliment


El Gran Circ, una aproximació a la redefinició de l'envelliment

Núria Valls Grau

Català

2019

A través del projecte de circ social El Gran Circ hem fet un estudi on hem volgut delimitar els factors que promouen la transformació de la concepció de l’envelliment, de les persones grans i del seu entorn. Hem volgut explicar com la participació en una activitat que fomenta l’apoderament de l’individu i el treball de les emocions, a través de facilitar la participació i d’adaptar els exercicis a cada persona, ha promogut que les participants trobin un espai on provar, on expressar-se i així fomentar una nova mirada de l’envelliment. D’aquesta manera s’han trencat estereotips vinculats amb l’edat i s’ha promogut una imatge més positiva de les persones grans i del que significa aquesta etapa vital. Aquesta participació ha influït a la persona participant en la seva globalitat: tant a nivell físic, com psicològic i social, ja que ha ajudat a ampliar la seva xarxa social, les interaccions, la cooperació i la superació del propi individu, promovent d’aquesta manera el benestar de la persona gran més enllà de l’activitat de circ.

Catalunya

Aquesta base de dades està en fase de proves.

Desenvolupada per estudiants UB a través de la oficina del Gapei. Si teniu qualsevol dubte tècnic, suggeriment o proposta, escriviu-nos al correu gapei@ub.edu .