Recursos

La Universidad Española en Cifras Resumen Ejecutivo 2017/2018


La Universidad Española en Cifras Resumen Ejecutivo 2017/2018

CRUE

Espanyol

2017

Resumen Ejecutivo del informe "La Universidas Española en Cifras" curso académico 2017/2018





Estat espanyol

Aquesta base de dades està en fase de proves.

Desenvolupada per estudiants UB a través de la oficina del Gapei. Si teniu qualsevol dubte tècnic, suggeriment o proposta, escriviu-nos al correu gapei@ub.edu .