Recursos

Impacto de los ciclos económicos sobre las decisiones de los estudiantes de educación superior


Impacto de los ciclos económicos sobre las decisiones de los estudiantes de educación superior

Jennifer Graves i Zoe Kuehn

Espanyol

2020

Aquesta monografia és el resultat de la feina d'investigació realitzat en els últims mesos per Jennifer Graves i Zoe Kuehn, economistes de la Universitat Autònoma de Madrid. Les autores de l'estudi analitzen els efectes dels cicles econòmics en les decisions educatives dels estudiants pel que fa a qüestions com la matriculació, continuar o abandonar la cursa, el temps que volen emprar en obtenir el títol, especialitzar-se en un camp o un altre, i proporciona una imatge dels diferents mecanismes que operen als Estats Units ia Europa. Pel que fa a Espanya, molts d'aquests efectes no han estat estudiats amb anterioritat o s'han analitzat de manera fragmentada.

Estat espanyol

Aquesta base de dades està en fase de proves.

Desenvolupada per estudiants UB a través de la oficina del Gapei. Si teniu qualsevol dubte tècnic, suggeriment o proposta, escriviu-nos al correu gapei@ub.edu .