Recursos

Què opinen els universitaris sobre l'ús acadèmic de les xarxes socials?


Què opinen els universitaris sobre l'ús acadèmic de les xarxes socials?

Patricia Abelairas - Etxebarria i Jon Mentxaka Arana

Espanyol

2020

Avui dia, les xarxes socials són utilitzades en qualsevol moment i en qualsevol lloc. Entre els joves, en particular, han suposat una revolució a l'hora de relacionar-se. No obstant això, aquestes xarxes socials tenen escassa presència a l'aula universitària per al seu ús acadèmic. Aquest treball pretén analitzar l'ús de les xarxes socials dels estudiants de la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat del País Basc / Euskal Herriko Unibertsitatea. A més, s'analitza l'opinió dels alumnes sobre la possibilitat d'introduir les xarxes socials a l'aula amb finalitats acadèmiques. Amb aquests objectius, s'ha realitzat una enquesta a una mostra dels estudiants d'aquesta facultat on, com a principal resultat, s'extreu que la gran majoria dels estudiants fan servir habitualment les xarxes socials en l'àmbit personal i que estan disposats a introduir aquestes xarxes socials com a eina a l'aula universitària.

Estat espanyol

Aquesta base de dades està en fase de proves.

Desenvolupada per estudiants UB a través de la oficina del Gapei. Si teniu qualsevol dubte tècnic, suggeriment o proposta, escriviu-nos al correu gapei@ub.edu .