Recursos

Sistema educatiu, formació de capital humà, ciència i investigació després del COVID-19.


Sistema educatiu, formació de capital humà, ciència i investigació després del COVID-19.

Clara Eugenia Núñez (coord.)

Espanyol

2020

Aquest document és l'informe de la comissió d'educació i ciència de l'GTMC. En ell es proposa iniciar un procés sostingut de reformes que fomenti l'excel·lència i permeti el sistema educatiu i de recerca respondre més eficaçment a les necessitats de la societat. El document posa l'accent sobre l'atracció de talent, el suport a el personal docent i investigador mitjançant la reducció de càrregues administratives i traves burocràtiques i la millora dels mecanismes de coordinació amb el sector productiu.

Estat espanyol

Aquesta base de dades està en fase de proves.

Desenvolupada per estudiants UB a través de la oficina del Gapei. Si teniu qualsevol dubte tècnic, suggeriment o proposta, escriviu-nos al correu gapei@ub.edu .