Recursos

The social dimension of student life in the european higher education area in 2019.


The social dimension of student life in the european higher education area in 2019.

Eurostudent

Anglès

2019

EUROSTUDENT és una xarxa d’investigadors, recopiladors de dades, representants de ministeris nacionals i altres parts interessades que s’han unit per examinar les condicions econòmiques i socials de la vida dels estudiants als sistemes d’educació superior d’Europa. L’enquesta EUROSTUDENT proporciona una comparació àmplia i rellevant de les polítiques entre països entre dades sobre la dimensió social i la mobilitat dels estudiants a l’ensenyament superior europeu. En enquestar directament els estudiants i recollir dades sobre una àmplia gamma de temes, EUROSTUDENT és capaç de proporcionar indicadors sobre molts aspectes rellevants de la política de la vida dels estudiants. Les àrees clau d’atenció són la formació dels estudiants, les condicions d’estudi i les experiències viscudes, així com les condicions de vida dels estudiants.

Europeu

Aquesta base de dades està en fase de proves.

Desenvolupada per estudiants UB a través de la oficina del Gapei. Si teniu qualsevol dubte tècnic, suggeriment o proposta, escriviu-nos al correu gapei@ub.edu .