Recursos

Competències d'adaptabilitat i factors d'èxit acadèmic de l'alumnat universitari


Competències d'adaptabilitat i factors d'èxit acadèmic de l'alumnat universitari

Pedro-Ricardo Álvarez-Pérez i David López-Aguilar

Espanyol

2020

En aquest article s'analitzen els factors que intervenen en la transició, adaptabilitat i èxit en la formació universitària. Amb l'estudi es pretenia identificar les característiques dels estudiants ben adaptats i amb bon rendiment en l'educació superior. Les dades recollides a través d'un qüestionari amb una mostra de 208 estudiants de 36 titulacions universitàries, van reflectir que el rendiment en les etapes prèvies és un factor determinant de l'adaptabilitat. Els estudiants d'èxit van mostrar metes clares, alta satisfacció amb la titulació escollida, bon coneixement de l'perfil professional, constància en el procés d'estudi, assistència a classe, etcètera. La fixació d'aquest perfil és important com a referent per a l'orientació a l'alumnat preuniversitari, perquè desenvolupin competències d'adaptabilitat i preparin l'accés als estudis de grau.

Estat espanyol

Aquesta base de dades està en fase de proves.

Desenvolupada per estudiants UB a través de la oficina del Gapei. Si teniu qualsevol dubte tècnic, suggeriment o proposta, escriviu-nos al correu gapei@ub.edu .