Recursos

La docència en l'Ensenyament Superior: noves aportacions des de la recerca i innovació educatives


La docència en l'Ensenyament Superior: noves aportacions des de la recerca i innovació educatives

Rosabel Roig-Vila (ed.)

Espanyol

2020

En aquesta obra es compilen els més actuals treballs d'investigació al voltant de el procés d'ensenyament-aprenentatge. Està estructurada en diversos blocs, cadascun d'ells compost per un nombre variable de capítols, que aglutinen les experiències d'investigació teòrica i aplicació pràctica sobre experiències concretes d'innovació docent.

Els blocs són: 47 capítols sobre la temàtica referida a Resultats d'investigació sobre la docència en l'Educació Superior; 43 sobre la temàtica Accions educatives innovadores en l'Educació Superior; 8 sobre Innovació docent al voltant dels processos d'ensenyament-aprenentatge inclusius; 9 sobre accions de suport, orientació i reforç a l'alumnat per a la millora de la formació i dels resultats en l'Educació Superior; 24 sobre Noves metodologies basades en l'ús de les tecnologies (TIC o TAC) en l'Educació Superior; i 4 sobre Recerca i innovació en ensenyament no universitari per estendre ponts amb l'Educació Superior.

Estat espanyol

Aquesta base de dades està en fase de proves.

Desenvolupada per estudiants UB a través de la oficina del Gapei. Si teniu qualsevol dubte tècnic, suggeriment o proposta, escriviu-nos al correu gapei@ub.edu .