Recursos

L'equitat en l'educació superior: estratègies per a la intervenció.


L'equitat en l'educació superior: estratègies per a la intervenció.

Joaquín Gairín, Diego Castro, Juan Bosco Bernal y Aleix Barrera-Corominas

Espanyol

2019

Aquesta aportació sintetitza tot el treball desenvolupat en el marc de el projecte 'ORACLE - Observatori Regional de Qualitat de l'Equitat de l'Educació Superior a l'Amèrica Llatina'. El document incorpora una descripció detallada de el projecte ORACLE, concretant les diferents etapes del seu desenvolupament i els principals productes que s'han obtingut al llarg de la mateixa, entre el qual destaca el Model MEDIMEQU, que pretén ser una eina per promoure el desenvolupament de les universitats i augmentar les seves cotes d'equitat com a via per a una millora de la qualitat. Així mateix, es presenten els diferents elements que permeten identificar els estadis de desenvolupament de l'atenció a l'equitat en les institucions d'Educació superior. Finalment, s'incorporen els elements identificatius dels diferents observatoris institucionals per a l'atenció a l'equitat, així com una descripció dels fins i activitats de l'Observatori Regional per a la Qualitat de l'Equitat en l'Educació Superior.

Internacional

Aquesta base de dades està en fase de proves.

Desenvolupada per estudiants UB a través de la oficina del Gapei. Si teniu qualsevol dubte tècnic, suggeriment o proposta, escriviu-nos al correu gapei@ub.edu .