Recursos

X
notit

¿Per què treballen els estudiants universitaris catalans?


¿Per què treballen els estudiants universitaris catalans?

Mijail Figueroa González

Espanyol

2019

El creixent augment de la compaginació d'estudis i treball a la universitat ha cridat l'atenció de diferents actors en l'educació superior, polítics, investigadors i gestors de les institucions educatives han manifestat el seu interès per conèixer els efectes de la combinació d'aquestes dues activitats, així com les seves implicacions per a l'equitat participativa. Si bé la investigació sobre els efectes de la compaginació d'estudis i treball, principalment en els resultats acadèmics i d'inserció laboral ha estat prolífica, no ho ha estat així la investigació sobre les motivacions dels estudiants per treballar durant els seus estudis; molt menys ho ha estat l'anàlisi de la influència de la classe social de l'estudiant i de la titulació a les motivacions per compaginar estudis i treball.
D'aquesta manera, la present investigació es pregunta quines són les motivacions dels estudiants catalans per treballar durant els seus estudis, a més s'interessa pel paper de la classe social i de l'organització de les titulacions en les motivacions per compaginar estudis i treball. Per investigar les motivacions s'utilitza un disseny d'investigació mixt seqüencial. La primera aproximació a les motivacions passa per una anàlisi dels itineraris i trajectòries de compaginació d'estudis i treball des de les etapes preuniversitàries a partir de les dades de l'Enquesta a la Joventut de Catalunya (EJC17). En segon lloc, utilitzant les dades de l'enquesta de Via Universitària (2014) es genera una tipologia de perfils motivacionals. Finalment, es realitza una anàlisi temàtica d'entrevistes semiestructurades per aprofundir en les racionalitats dels estudiants.
Els resultats mostren que els itineraris de compaginació d'estudis i treball comencen des dels nivells preuniversitaris. S'observa també que les motivacions dels estudiants inclouen una combinació de motivacions instrumentals i expressives. A més, s'aprecien diferències importants entre els estudiants de diferent classe social. L'organització de les titulacions, per la seva banda, no té una influència important en les motivacions, però sí en la intensitat en el treball.


Catalunya

Aquesta base de dades està en fase de proves.

Desenvolupada per estudiants UB a través de la oficina del Gapei. Si teniu qualsevol dubte tècnic, suggeriment o proposta, escriviu-nos al correu gapei@ub.edu .