Recursos

Universidad 2030. Propuestas para el debate


Universidad 2030. Propuestas para el debate

CRUE. Universidades españolas

Espanyol

2020

 

L'objectiu és poder respondre a aquesta qüestió mostrant l'escenari i les possibilitats de canvi en el mitjà-llarg termini per a la millora del sistema Universitari espanyol. La resposta a la pregunta de partida que reivindica aquest informe és expressada en els següents apartats mitjançant aportacions que deixen de banda actuacions a curt termini, defensant la necessitat d'establir unes línies estratègiques d'actuació que acabin per definir la Universitat del futur. El present document està estructurat en les quals s'han considerat com les cinc grans àrees d'interès dins del sistema universitari, mostrant-se com les missions encomanades a la universitat i els reptes als quals s'enfronta tant en l'actualitat com en el futur pròxim. Para això, els reptes han estat identificats com la necessitat d'un nou model de finançament de les universitats i establir canvis en la regulació del personal relacionat amb el sistema universitari; mentre que les missions centren el debat en els apartats de docència, la investigació, i la transferència de coneixement.

 Estat espanyol

Aquesta base de dades està en fase de proves.

Desenvolupada per estudiants UB a través de la oficina del Gapei. Si teniu qualsevol dubte tècnic, suggeriment o proposta, escriviu-nos al correu gapei@ub.edu .