Recursos

El espacio de aprendizaje en la universidad: codiseño de entornos innovadores


El espacio de aprendizaje en la universidad: codiseño de entornos innovadores

Guillermo Bautista, Anna Escofet i Marta López

Espanyol

2021

 

Aquest document aborda la vinculació de l'aprenentatge i l'espai en què es desenvolupa: les aules universitàries. S'analitzen quines són les necessitats d'aprenentatge als quals els espais universitarisris han de donar resposta i com la innovació pot resultar un precursor per a la millora en els plantejaments d'ensenyament del professorat. També es presenten els elements fonamentals que s'han de considerar a nivell ambiental perquè les aules i la resta dels espais proporcionin una bona experiència d'aprenentatge a l'estudiantat i docents. S'explica la metodologia de codisseny aplicada als espais universitaris com una de les més adequades a l'hora d'abordar aquest necessari canvi; i, finalment, s'explica una experiència real de codisseny d'una aula universitària a partir de la veu de les persones implicades.

 Estat espanyol

Aquesta base de dades està en fase de proves.

Desenvolupada per estudiants UB a través de la oficina del Gapei. Si teniu qualsevol dubte tècnic, suggeriment o proposta, escriviu-nos al correu gapei@ub.edu .