Recursos

Guía de atención a las Personas con Discapacidad en la Universidad


Guía de atención a las Personas con Discapacidad en la Universidad

Universia Fundación

Espanyol

2021

Guia d'atenció a les Persones amb discapacitat a la universitat 2020/21 és una publicació anual de Fundació Universia on es pot trobar informació d'interès sobre les mesures de inclusió i accessibilitat que ofereixen les universitats espanyoles, així com descobrir els Serveis d'atenció a les Persones amb discapacitat que estan presents en les universitats.

En concret, orientació educativa i laboral, beques d'estudi, programes de mentorització, pràctiques professionals i iniciatives d'emprenedoria són algunes de les accions que duen a terme per impulsar el desenvolupament personal, acadèmic i professional. El nombre d'estudiants amb discapacitat matriculats en el curs 2020-2021 és de 23.851 en total.


Estat espanyol

Aquesta base de dades està en fase de proves.

Desenvolupada per estudiants UB a través de la oficina del Gapei. Si teniu qualsevol dubte tècnic, suggeriment o proposta, escriviu-nos al correu gapei@ub.edu .