Recursos

La participació i la implicació universitària dels estudiants de grau de la UB


La participació i la implicació universitària dels estudiants de grau de la UB

Hèctor Xaubert, Oscar Planells, Abel Ávalos, Joan Manel Griñó i Xavier Gómez

Català

2021

Aquest informe inclou una exposició exhaustiva del marc teòric i l’estat de la qüestió de la participació política de l’alumnat universitari (a nivell sociopolític, històric, i legal), així com una explicació de les raons, els objectius i els instruments metodològics emprats en aquesta recerca. En un document independent, el dossier de premsa inclou una primera aproximació quantitativa als resultats de l’enquesta, tot vinculant-los als objectius i al marc teòric exposats en aquest informe. Aquest dossier de premsa no és doncs un anàlisi estadístic en profunditat, sinó una exposició descriptiva i provisional de les principals tendències observades.

Catalunya

Aquesta base de dades està en fase de proves.

Desenvolupada per estudiants UB a través de la oficina del Gapei. Si teniu qualsevol dubte tècnic, suggeriment o proposta, escriviu-nos al correu gapei@ub.edu .