Recursos

El perfil de les titulacions. Objectius de formació, perfil de graduació i resultats d’aprenentatge.


El perfil de les titulacions. Objectius de formació, perfil de graduació i resultats d’aprenentatge.

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Català

2022

Es tracta d'un manual pràctic pensat perquè les universitats puguin implantar noves titulacions centrant-se en els resultats d’aprenentatge globals de la titulació i en les matèries que componen el seu pla d’estudis. D’aquesta manera, aquest primer lliurament de la sèrie arriba per acompanyar les universitats a l’hora de satisfer l’interès creixent perquè les institucions d’educació superior retin comptes sobre els resultats d’aprenentatge del seu estudiantat. És a dir, perquè hi hagi equilibri en la correlació entre els resultats esperats per qui cursa una titulació i el seu assoliment final.

Aquesta base de dades està en fase de proves.

Desenvolupada per estudiants UB a través de la oficina del Gapei. Si teniu qualsevol dubte tècnic, suggeriment o proposta, escriviu-nos al correu gapei@ub.edu .