Recursos

Los estudiantes de la universidad actual: quiénes son, cómo son y qué estudian.


Los estudiantes de la universidad actual: quiénes son, cómo son y qué estudian.

Lidia Daza y Marina Elias

Espanyol

2015

 

Aquest llibre constitueix un exercici danàlisi de la universitat actual, centrat fonamentalment en els seus estudiants, des duna perspectiva sociològica. Per això es tracta d'una visió parcial que aborda la dimensió social de la universitat, és a dir, com són els estudiants universitaris actuals, quines són les característiques principals i com viuen l'experiència universitària en el context actual, des de la perspectiva de l'equitat social. Els diferents capítols en què s'estructura aquest treball tenen un escenari comú: el Procés de Bolonya i la crisi econòmica, que han coincidit en temps i espai, i com tot això pot estar afectant la institució, i alhora el comportament de els seus principals actors. En aquest sentit, el llibre pretén contribuir a desenvolupar la sociologia de l'educació superior al nostre territori, abordant totes les qüestions que tenen a veure amb la desigualtat a les oportunitats educatives.

 Estat espanyol

Aquesta base de dades està en fase de proves.

Desenvolupada per estudiants UB a través de la oficina del Gapei. Si teniu qualsevol dubte tècnic, suggeriment o proposta, escriviu-nos al correu gapei@ub.edu .