Recursos

Análisis del abandono de los estudiantes de grado en las universidades presenciales en España


Análisis del abandono de los estudiantes de grado en las universidades presenciales en España

María Fernández-Mellizo

Espanyol

2022

Reduir l'abandonament universitari és un dels objectius que sovint plantegen els governs i les universitats, no només a Espanya. L'abandonament universitari pot ser un problema rellevant tant institucionalment com socialment. Des del punt de vista institucional, amb l'abandonament universitari es produeix un cost evident de recursos públics que no augmenten el capital humà del país, així com problemes organitzatius i de reputació per a les universitats que el pateixen. En el pla social, els estudiants que abandonen, juntament amb les seves famílies, senten frustració per no assolir els objectius, així com una pèrdua de temps i recursos privats sense retorn econòmic evident. En aquest informe s'analitza per què el 13% dels universitaris abandona els estudis de grau i més de la meitat ho fa el primer any.

 Estat espanyol

Aquesta base de dades està en fase de proves.

Desenvolupada per estudiants UB a través de la oficina del Gapei. Si teniu qualsevol dubte tècnic, suggeriment o proposta, escriviu-nos al correu gapei@ub.edu .