Recursos

Informe Juventud en España 2020


Informe Juventud en España 2020

María Teresa Pérez Díaz

Espanyol

2021

És important comptar amb dades fiables i representatives que ens ajudin a fer un correcte diagnòstic per poder plantejar solucions. El disseny de polítiques públiques de joventut ha d'estar basat en la realitat juvenil i aquesta és la intenció de l'Informe Joventut a Espanya 2020, l'objectiu del qual és presentar una radiografia general de la situació dels joves espanyols tenint en compte la seva enorme heterogeneïtat. És per això que hem preguntat per la situació de l'educació, de l'ocupació, de l'emancipació, pels seus interessos i les seves actituds pel que fa a l'oci, la sexualitat, la igualtat de gènere i el canvi climàtic.

Les conclusions obtingudes ratifiquen les conseqüències de la “dècada perduda” i, per tant, ens impel·leixen a deixar enrere l'austeritat per passar de manera decidida a una nova fase d'inversió material, cultural i social, a favor de la nostra joventut. La necessitat d'aquest full de ruta s'ha vist convalidat per l'impacte de la pandèmia, fent encara més urgent començar a caminar cap a aquesta transformació productiva i laboral que ha de servir per crear llocs de treball de qualitat, verds, digitals i inclusius, per apostar per el talent emprenedor compromès i per la ciència i la tecnologia com a pilars estratègics per fer front als desafiaments actuals.

En concret, el resultat d'aquest informe és una reclamació, suma de les veus de milers de joves, que ens anima i obliga a continuar treballant per garantir la igualtat d'oportunitats i aconseguir que l'educació compleixi la seva funció d'ascensor social, millorar el funcionament de plans dinserció laboral com Garantia Juvenil, per implementar mesures relatives a lhabitatge que ajudin a la joventut a ser realment independents, per oferir alternatives doci i mobilitat enriquidores i per lenfortiment del teixit associatiu juvenil.






Estat espanyol

Aquesta base de dades està en fase de proves.

Desenvolupada per estudiants UB a través de la oficina del Gapei. Si teniu qualsevol dubte tècnic, suggeriment o proposta, escriviu-nos al correu gapei@ub.edu .