Recursos

X
notit

Via Universitària III: Accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris (2020-2022)


Via Universitària III: Accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris (2020-2022)

Xarxa Vives

Català

2022

Via Universitària és un estudi que té com a objectiu conèixer el perfil de l’alumnat universitari, les condicions d’estudi i la satisfacció que té amb la universitat i la docència. Aquest estudi té l’ambició d’esdevenir un instrument útil als diferents nivells de governança universitària per establir polítiques d’equitat i qualitat en el sistema universitari. El propòsit final és promoure actuacions que assegurin que tots els estudiants, amb diferents condicions socials, puguin accedir als estudis d’educació superior, aprofitar-ne l’experiència educativa, finalitzar-los i tenir una bona inserció laboral amb independència de factors com l’origen social o el sexe. En aquesta enquesta han participat vora de 50.000 estudiants de 20 universitats de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears i Andorra.

Amb gairebé un 14% de resposta, la tercera edició de Via Universitària s’ha convertit en l’edició amb més cobertura de les fetes fins ara, donant al sistema universitari no només una informació valuosíssima en si mateixa, sinó també comparable entre universitats i titulacions equivalents.

En aquesta tercera edició, la direcció científica va decidir que era pertinent adaptar el qüestionari per copsar com ha impactat la pandèmia en les condicions de vida de l’alumnat, tot mantenint el corpus bàsic de les preguntes de l’estudi. Les preguntes específiques que s’han afegit són en relació als aspectes següents:

• Adaptacions de matrícula i mobilitat al context actual

• Valoració de la resposta de la universitat

• Estat psicoemocional

• Classes en línia. Assistència, dificultats i beneficis

• Impactes econòmics i en la salut

Catalunya

Aquesta base de dades està en fase de proves.

Desenvolupada per estudiants UB a través de la oficina del Gapei. Si teniu qualsevol dubte tècnic, suggeriment o proposta, escriviu-nos al correu gapei@ub.edu .