Recursos

Via Universitària III: Accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris (2020-2022)


Via Universitària III: Accés, condicions d’aprenentatge, expectatives i retorns dels estudis universitaris (2020-2022)

Xarxa Vives

Català

2022

Via universitària és un estudi que té com a objectiu conèixer el perfil de l’estudiantat universitari, les condicions d’estudi i la satisfacció que té amb la universitat i la docència. Aquest estudi té l’ambició d’esdevenir un instrument útil als diferents nivells de governança universitària per a establir polítiques d’equitat i qualitat en el sistema universitari. L’objectiu final és promoure actuacions que assegurin que tots els estudiants, amb diferents condicions socials, puguin accedir als estudis d’educació superior, aprofitar-ne l’experiència educativa, finalitzar-los i tenir una bona inserció laboral amb independència de factors com l’origen social o el sexe.

En aquesta tercera edició, la direcció científica va decidir que era pertinent adaptar el qüestionari per copsar com ha impactat la pandèmia en les condicions de vida de l’estudiantat, tot mantenint el corpus bàsic de les preguntes de l’estudi. Les preguntes específiques que s’han afegit són en relació amb els aspectes següents:

• «Adaptacions de matrícula i mobilitat al context actual» per «Adaptacions de la matrícula i la mobilitat dels estudiants a la situació generada per la pandèmia».

• Valoració de la resposta de la universitat.

• Salut i benestar emocional.

• Classes en línia. Assistència, dificultats i beneficis.

• Impactes de la pandèmia en les condicions de vida dels estudiants.

Catalunya

Aquesta base de dades està en fase de proves.

Desenvolupada per estudiants UB a través de la oficina del Gapei. Si teniu qualsevol dubte tècnic, suggeriment o proposta, escriviu-nos al correu gapei@ub.edu .