Recursos

La empleabilidad de los jóvenes en España: ¿Cómo es la inserción de los graduados universitarios?


La empleabilidad de los jóvenes en España: ¿Cómo es la inserción de los graduados universitarios?

Fundación CYD

Espanyol

2022

L'objectiu de la present publicació gràfica del mercat laboral és mostrar els principals resultats d'inserció laboral dels titulats en grau en el curs 2013-2014 en les universitats espanyoles, 5 anys després d'egressar, això és en 2019. La informació s'extreu de la base de dades de l'Enquesta d'inserció Laboral de Titulats Universitaris de l'INE.

Estat espanyol

Aquesta base de dades està en fase de proves.

Desenvolupada per estudiants UB a través de la oficina del Gapei. Si teniu qualsevol dubte tècnic, suggeriment o proposta, escriviu-nos al correu gapei@ub.edu .